Drugarice

IVA NENIĆ: KOME SE OBRAĆAMO, U ČIJE IME GOVORIMO?

6. jun, u 20 sati

Pristupite predavanju klikom na link u produžetku >

https://zoom.us/j/93189118916?pwd=OUxXOW9RUDVnNHk5aXRZa0I0eG5mQT09

U asimetrijama izbrazdanom kontekstu neoliberalizacije kulture, brojne umetničke i kulturalne prakse izvan mejnstrima već su na gubitku usled svoje pozicije u domenu alternativnog, a feminističke inicijative i „ženska“ umetnost ili umetnost koju stvaraju žene, često se obraćaju specifičnim, uže profilisanim društvenim grupama, i time bivaju na dvostrukom gubitku. Mogućnost prevazilaženja ove pozicije možda počiva u sklapanju novih saveza, između akterki/a koji/e koji pripadaju različitim sociokulturalnim formacijama, i u uvezivanju srodnih interesa na mestima gde to nije očekivano.

Iva Nenić angažovana je kao predavačica na programima Beogradske otvorene škole, Istraživačke stanice Petnica i Centra za ženske studije. Predavala je na brojnim akademskim institucijama u Srbiji i inostranstvu. Naučne radove, eseje i kritike objavljuje u domaćim i stranim naučnim časopisima. Njena interesovanja se vezuju za kulturalne studije muzike, kritičku teoriju, muziku i identifikaciju/transgeneracijsko pamćenje, popularnu kulturu i teoriju ideologije. Živi u  Beogradu.

Najnovije