Drugarice

ČARNA BRKOVIĆ: FEMINIZAM, NACIONALIZAM i TRANS OSOBE IZMEĐU KULTURNOG PREPOZNAVANJA I EKONOMSKE REDISTRIBUCIJE U CRNOJ GORI

5. 6 / 18 sati  

pridružite se predavanju klikom na link u produžetku >

https://zoom.us/j/92604693661?pwd=TU1pWjRMZ0g2NFRualU4SUdCRzFGZz09

 

Polazeći od toga da su pitanja i problemi trans osoba konstitutivni dio feminističkog pokreta, u ovom izlaganju promišlja se emancipatorski potencijal kulturnih praksi u eri neoliberalnog kapitalizma u Crnoj Gori. Troje državljana Crne Gore je do sad dobilo punu finansijsku podršku za rodno afirmišuće medicinske intervencije od Fonda za javno zdravlje. Trans aktivisti i aktivistkinje su takođe organizovali niz umjetničkih projekata, intervencija i performansa kojima su radili na podizanju vidljivosti trans osoba. U ovom izlaganju promišlja se kako je došlo do toga da upravo dostupnost zdravstvene zaštite za trans osobe pokrene lavinu nacionalističkih napada, a ne neka od izložbi, performansa, ili umjetničkih instalacija. 

Stručnjakinja za etnografska proučavanja Jugo-istočne Evrope Čarna Brković angažovana je kao docentkinja na Odjeljenju za kulturnu antropologiju i evropsku etnologiju Univerziteta u Getingenu gdje, između ostalog, predaje predmet Antropologija roda na Balkanu. Bila je gostujuća predavačica na desetak evropskih univerziteta. Objavila je više naučnih radova na različite teme, uključujući žensku solidarnost, brigu i njegu, značaj veza za žene u politici, kvir prakse, te LGBT aktivizam.  Živi u Njemačkoj.

Najnovije