Drugarice

JELISAVETA BLAGOJEVIĆ: VEŽITE SE, VOLEĆEMO!

4.6 u 18h / pridružite se predavanju klikom na link u produžetku:

https://zoom.us/j/96906795053?pwd=cGFpQ1IyeHpOVHUrdGl5ZGpwRDFGQT09

Kada dovodimo u vezu ljubav sa ljubomorom i ljubomoru sa ljubavlju, treba da budemo svjesni da postoji konstantna želja, ili čak težnja da „spasimo“ ljubav od ljubomore. Štaviše, da pojam ljubomore ima negativne konotacije; da je ljubomora nešto što može povrijediti drugoga; da je ljubomora nešto čega se treba stidjeti (možda, agresija); da je ljubomora nešto čega se treba bojati (možda, biti isključen); i ono što smatram najznačajnijim – da zbog ljubomore neko može patiti od toga da bude predmetom/podvrgnut nekoj vrsti privrženosti koja se smatra „ludošću“, ali ne bilo kakvom ludošću – „ludošću“ koja je istovremeno ludost i banalnost. Biti uobičajen. Biti obično biće.

Jelisaveta Blagojevićje redovna profesorka i rukovodilac Departmana za studije politike na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, predavačica u Centru za ženske studije i istraživanja roda u Beogradu, gostujuća predavačica na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i gostujuća predavačica na Institutu Studiorum Humanitatis (ISH) u Ljubljani. Objavljivala je radove iz oblasti filozofije, političke filozofije i rodnih i queer studija. Direktorka je Centra za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK Centar) u Beogradu i Međunarodne Letnje škole za seksualnost, kulture i politike. Živi u Beogradu.

Najnovije