Drugarice

DRUGARICE / BEFEM – Feministički kulturni centar

Kolektiv Feminističkog kulturnog centra BeFem (Beograd, Srbija), osnovan 2011, preispituje i promoviše feminističku politiku, kulturu i umjetnost kroz programe festivala, medijske produkcije i obrazovanja.
Vođen idejom solidarnog, ravnopravnog i nenasilnog društva, BeFem deluje u tri aktivističko – teorijska polja: medijska produkcija, feministička teorija i rodne studije. Jedan od najznačajnijih regionalnih feminističkih festivala, BeFem je snažno doprinio povezivanju ženskih kolektiva sa postjugoslovenskih prostora, kao i povezivanju mladih aktivistkinja, teoretičarki i umjetnica koje dijele ideje BeFem-a.

 

Najnovije