Dokumenta

Položaj i potrebe žena Crne Gore u kulturi/istraživanje

"Položaj i potrebe žena u kulturi Crne Gore" sabira rezultate istraživanja položaja i potreba žena u kulturi Crne Gore, kao i njihovu analizu. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta "Ženska nezavisna kulturna scena: istraživanje i umrežavanje" koji su realizovali NVO NOVA Centar za feministicku kulturu i NVU Urban Nova tokom 2020.

Ženska mreža u kulturi - Inicijalna platforma

Inicijalna platforma Ženske mreže u kulturi usvojena je na konferenciji Ženama je kultura važna / Ka rodnom balansu u kulturi koja je – u okviru istoimenog projekta koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – održana u Tivtu od 16. do 18. marta 2019. godine.

Drugarice