Biblioteka

Ženske stvari

Publikacija "Ženske stvari/Women Matters" u izdanju NVO Urban Nova dokumentuje aktivističke doprinose žena Boke Kotorske prateći njihove životne priče. ...

Žene, drama, izvedba - Između postsocijalizma i postfeminizma

Zbornik radova “Žene, drama, izvedba - Između postsocijalizma i postfeminizma” (Orion Art, Beograd, 2015) objavljena je u okviru projekta “Penelopolis – Žensko dramsko pismo Zapadnog Balkana” koji je inicirala i realizovala NVO NOVA Centar za feminističku kulturu iz Podgorice. Urednica zbornika je Lada Čale Feldman. ...

Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990-2010

Zbornik “Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990-2010” objavljen je 2013. godine u izdanju NVO NOVA Centra za feminističku kulturu u okviru projekta “ASKA/Mreža žena u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana”. Urednica zbornika je Nataša Nelević. ...

Ženama je kultura važna

Publikacija „Ženama je kultura važna/Ka rodnom balansu u kulturi Crne Gore“ nastala je u okviru istoimenog projekta koji je NVO NOVA Centar za feminističku kulturu realizovala uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava tokom 2019. godine. ...