Biblioteka

Nasljeđe Mileve Filipović

Još 11.jula ove godine život je napustila dr Mileva Filipović, naučnica koju ćemo pamtiti kao pionirku ženskih studija u Crnoj Gori. Ovaj članak je prethodno objavljen 3. oktobra 2020. godine u dnevnom listu Vijesti, dodatak ART. ...

Demarginalizacije i destinacija(e) postjugoslovenskih književnih kanona

Tekst “Demarginalization and destination(s) of post-Yugoslav literary canons” (“Demarginalizacije i destinacija(e) postjugoslovenskih književnih kanona”) Dubravke Đurić i Aleksandre Nikčević-Batrićević, u kojem se analizira i promjena statusa crnogorskih autorki u književnom kanonu, objavljen je u časopisu “Neohelicon”, tom 46, br. ...

Vida Matjan - duša svega

Rad: Dabižinović, Ervina (2018) “Vida Matjan- duša svega, uspješna Slovenka u Crnoj Gori/ Vida Matjan-duša vsega, uspešna Slovenka v Črni Gori”, Slovenika IV, Časopis za kulturu, nauku i obrazovanje/Časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, Beograd, str. 53-80. Na osnovu snimljenih radio intervjua sa Vidom Matjan (1990–1992) i sniml ...

Od reza do šava – od heroine i šamanke do selebritija

Članak Svetlane Racanović koji je objavljen 15. marta 2020. godine u dnevnom listu Vijesti, povodom objavljivanja knjige Marina Abramović: OD REZA DO ŠAVA ...